*** Love forward ส่งต่อสิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก ***

*** Love forward  ส่งต่อสิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก ***

คุณพ่อคุณแม่คงทราบกันดีใช่ไหมว่า ความรักเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและสวยงามมากขนาดไหน ดังนั้นเรามาดูวิธีการส่งต่อความรักให้กับเจ้าตัวน้อยของเราอย่างเหมาะสม และสอนให้ลูกส่งต่อความรักของเขาไปยังผู้อื่น ว่าทำได้อย่างไรกันบ้าง

  • เตรียมตัวตั้งแต่ในครรภ์ สุขภาพจิตใจของคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ส่งผลถึงสุขภาพของเจ้าตัวน้อยโดยตรง รวมถึงทั้งอาหารที่คุณแม่เลือกทาน การดูแลจากคุณพ่อ ฟังเพลงสร้างอารมณ์สุนทรีย์ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งต่อความรักให้กับลูกน้อย ทำให้เขาเป็นเด็กอารมณ์ดี เป็นเด็กเลี้ยงง่าย ไม่ร้องกวนโยเย 
  • วัยเด็ก จุดเริ่มต้นของความใส่ใจ ช่วงขวบปีแรกเป็นช่วงที่การให้ความรัก ความเอาใจใส่ของคุณพ่อคุณแม่มีอิทธิพลต่อลูกน้อยเป็นอย่างมาก การตอบสนองต่อการร้องไม่ว่าเป็น หิวนม ผ้าอ้อมเปียก อยากให้คุณพ่อคุณแม่อุ้มเพื่อความอบอุ่น สิ่งเหล่านี้สร้าง “Trust” ของลูกที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่  ยิ่งลูกมีความ Trust ในช่วงวัยเด็กมากเท่าไหร่ ลูกก็จะมีความมั่นใจในตัวเอง และพร้อมที่จะรับและให้ความรักกับผู้อื่นมากเท่านั้น
  • พี่น้องเสริมความรักความสัมพันธ์  การส่งเสริมให้พี่น้องรักกันควรเริ่มต้นตั้งแต่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์เช่น การให้พี่สัมผัสลูบหรือฟังน้องดิ้น ให้พี่ได้มีโอกาสช่วยในการเตรียมของให้น้อง ให้โอกาสพี่ได้สัมผัส พูดคุยกับน้อง จะทำให้ลูกของเราทั้ง 2 คนได้เริ่มเรียนรู้กระบวนการแบ่งปันความรักต่อกันและกัน
  • ส่งต่อความรักต่อคนรอบข้าง เช่น คุณครู เพื่อน คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยส่งเสริมถึงความรักความไว้ใจของลูกด้วยวิธีการง่ายๆเช่น การถามว่าเพื่อนลูกมีกี่คน ชื่ออะไรบ้าง หนูชอบเรียนวิชาอะไร อาจพาลูกไปเล่นกับเพื่อนๆ รวมถึงสอนถึงการแบ่งปันสิ่งของเช่น ของเล่น ขนม ให้กัน การพาลูกไปร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม การบริจาค อาจสอดแทรกความรักและการแบ่งปันจากการเล่านิทาน เป็นต้น

ด้วยวิธีเหล่านี้ คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถสร้างให้ลูกน้อยกลายเป็นเด็กที่อ่อนโยนและพร้อมที่จะส่งต่อความรัก ความห่วงใยไปยังผู้อื่นได้แล้วล่ะค่ะ 😀

Comments