ตัวแปรที่สามารถทำให้เด็กๆ มีสุขภาพดี และห่างไกลโรคภัย

ตัวแปรที่สามารถทำให้เด็กๆ มีสุขภาพดี และห่างไกลโรคภัย ย่อมอยู่ที่การรักษาความสะอาดให้กับสิ่งต่างๆ ที่เด็กต้องใช้ ต้องสัมผัส และดื่มกินเป็นสำคัญ อาทิเช่น จาน ชาม ถ้วย ช้อน ที่ใช้ต้องล้างทำความสะอาดก่อนจะใช้ ยิ่งเป็นด็กเล็กๆ (แรกเกิดจนถึงหกเดือน) ที่ยังต้องทานนมด้วยแล้วล่ะก็ คุณแม่ย่อมจะต้องใส่ใจรักษาความสะอาดในทุกสิ่งอย่าง เพื่อจะทำให้ลูกได้อยู่ห่างไกลจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อจุลินทรีย์ และเชื้อโรคทั้งหลายได้

ความสะอาดของการให้นมจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเด็กวัยนี้ เริ่มตั้งแต่ก่อนชงนมให้ลูก คุณแม่ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ขวดนม ช้อนตวง หรือภาชนะบรรจุนมก็ต้องสะอาด หรือแม้แต่สถานที่ชงนมให้ลูก ไม่ว่าจะเป็นมุมในบ้านหรือนอกบ้าน ก็ต้องสะอาดอย่างเพียงพอเมื่อใช้ขวดนมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องนำมาล้างทำความสะอาดทันที เพราะหากปล่อยทิ้งไว้น้ำนมก็จะจับตัวเป็นคราบติดขวดนมทำให้ล้างทำความสะอาดยากขึ้นถ้าล้างไม่ดีก็จะก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรียได้ จึงควรล้างขวดนมให้สะอาดด้วยน้ำร้อนในเบื้องต้น เพื่อชะล้างคราบสกปรกและเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหลายให้ออกไปก่อน จากนั้นจะจึงนำขวดนมไปต้มหรือนึ่งก็ได้เพื่อทำการฆ่าเชื้ออีกครั้ง

หากเลือกวิธีการต้ม ก็ควรเป็นการต้มในน้ำเดือด 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10-15 นาที เป็นอย่างต่ำ และต้องใช้ที่คีบขวดนมในการหยิบจับเพื่อป้องกันเชื้อโรคด้วยนะคะ ขวดนมที่จะเตรียมไว้ใช้ต้องให้แห้งเสมอ เพราะว่าเชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดีในที่ชื้น ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้ขวดนมของลูกเปียก ยกเว้นในขณะที่ต้มหรือนึ่งขวดนมเสร็จใหม่ ๆ แล้วเท่านั้น หากคุณแม่ๆ ต้องการหยิบใช้ขวดนมก็ควรล้างมือและเช็ดมือให้แห้งก่อนทุกครั้ง

ด้วยรักจากใจ …. อบอุ่น

Comments